Vår affärsidé:
”NBN Konsult skall erbjuda tjänster med högsta kvalitet till konkurrenskraftiga priser, vilket skall leda till att våra kunder i sin tur skall kunna koncentrera sig på sin kärnverksamhet och därigenom leverera bättre och mer kostnadseffektivt till sina beställare".

 

 Vår målsättning:
”NBN Konsult skall vara en aktiv samarbetspartner till mindre ägarledda företag. Vi skall dessutom vara en kvalificerad rådgivare vid uppstart av nya bolag”.

NBN Konsult bildades 1991 av mig, Bertil Nilsson, som enskild firma och ombildades 1997 till aktiebolag. Jag är i botten kemist och arbetade under många år i internationella företag som produktchef inom områdena klinisk kemi och hematologi. Jag startade NBN Konsult ursprungligen som ett försäljningsbolag med produkter riktade till klinisk kemiska laboratorier men sedan 1997 har inriktningen varit fokuserad på bokföring, redovisning och konsultverksamhet inom företagsutveckling.

 

Vi är idag två medarbetare och vi erbjuder skräddarsydda administrativa tjänster utifrån våra kunders önskemål och behov. Vi erbjuder flexibla tjänster eftersom vi vet att våra kunders behov skiftar med respektive bolags utvecking.

 

Kontakta oss gärna för en genomgång av vad just Ni behöver hjälp med och vi kommer säkert fram till en lösning som passar båda parter.

 

 

 

 

 

 

 

 

Bertil

 

 

May-Louise